Autorizim për Procedura të thjeshtëzimit

Vlerëso shërbimin

I/E kënaqur
Mesatarisht i/e kënaqur
I/E pakënaqur