Licencë për Tamboll/Bingo në lokalet e mbyllura

Vlerëso shërbimin

I/E kënaqur
Mesatarisht i/e kënaqur
I/E pakënaqur