Certifikatë e Numrit Fiskal për Personin Jo-Rezident, përmes Përfaqësuesit Fiskal

Vlerëso shërbimin

I/E kënaqur
Mesatarisht i/e kënaqur
I/E pakënaqur