Statusi i Perfitimit Publike-SPP të OJQ-së (Certifikatë)

Vlerëso shërbimin

I/E kënaqur
Mesatarisht i/e kënaqur
I/E pakënaqur