Regjistrimi i OJQ-së Shoqatë/Fondacion (Certifikatë)

Vlerëso shërbimin

I/E kënaqur
Mesatarisht i/e kënaqur
I/E pakënaqur