Regjistrimi i OJQ-së Ndërkombëtare (Dega në Kosovë

Vlerëso shërbimin

I/E kënaqur
Mesatarisht i/e kënaqur
I/E pakënaqur