Ankesat e përgjithshme të palëve (Përgjigjjet: Aprovim, Aprovim pj., Refuzim, Revokim i Vendimit, Hudhet poshtë, Kthim në Rishqyrtim etj).

Vlerëso shërbimin

I/E kënaqur
Mesatarisht i/e kënaqur
I/E pakënaqur