Regjistrimi i institucionave vendore, Ambasadave dhe Agjensioneve ndërkombëtare, Zyrave Diplomatike ndërkombëtare që veprojnë në KS.

Vlerëso shërbimin

I/E kënaqur
Mesatarisht i/e kënaqur
I/E pakënaqur