Autorizim për Lirim nga Taksa e Akcizes për Mallin (Naftë)

Vlerëso shërbimin

I/E kënaqur
Mesatarisht i/e kënaqur
I/E pakënaqur