Certifikimi i Thertoreve, Fabrikave për Përpunim të Mishit dhe Inspektimin e tyre

Vlerëso shërbimin

I/E kënaqur
Mesatarisht i/e kënaqur
I/E pakënaqur