Licencimi i objekteve afariste për objekte të grumbullimit, tregtimit dhe eksportit të leshit

Vlerëso shërbimin

I/E kënaqur
Mesatarisht i/e kënaqur
I/E pakënaqur