Licencë për objekte afariste për grumbullimin, tregtimin dhe eksportin e lekurave

Vlerëso shërbimin

I/E kënaqur
Mesatarisht i/e kënaqur
I/E pakënaqur