Licencë për përdorim të burime të rrezatimit jo-jonizues

Vlerëso shërbimin

I/E kënaqur
Mesatarisht i/e kënaqur
I/E pakënaqur