Licencë për të ushtruar veprimtari me paisje që gjenerojnë rreze x

Vlerëso shërbimin

I/E kënaqur
Mesatarisht i/e kënaqur
I/E pakënaqur