Lëshimi i Vërtetimit Tatimor për Person Fizik: -Vizë, Lehoni, Lirim nga shtetësia, Fitim i shtetësisë

Ju lutemi zgjedheni regjionin