Certifikatë e Numrit Fiskal për Personin Fizik si Qiradhënës

Ju lutemi zgjedheni regjionin